Компанія «ІТ-СТАР ТРЕЙД» — динамічно розвиваюча компанія, головними напрямками діяльності якої є системна інтеграція, постачання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, налагодження та підтримка ІТ-інфраструктури. У штаті компанії працюють тільки досвідчені співробітники, кожен з яких виконав безліч успішних проектів у ІТ сфері. Працівниками компанії був накопичений великий досвід роботи по розробці та впровадженні ІТ-рішень.  У своїй роботі ми добре вивчили всі ІТ продукти, які запропоновані на українському ринку. Такий підхід надає нам можливість пропонувати найбільш оптимальні готові рішення для бізнес завдань Замовника. 
Image
Image
Image

Текст, особливо художній, на думку А. П. Загнітка, складний і багатоплановий, оскільки завданням його інтерпретації є вияв максимуму закладених у ньому думок і почуттів художника (автора). І тому тут доречно буде подати основні текстові категорії та розтлумачити їх.

Цілісність тексту пізнається через його взаємозв'язані категорії — категорію членованості і категорію зв'язності. Кожен компонент тексту характеризується відносною смисловою завершеністю.

Формальну зв'язність тексту називають когезією (В.Дреслер), зовнішньою злитістю (К.Кожевнікова); змістову зв'язність — когерентністю (В.Дреслер), внутрішньою злитістю (К.Кожевнікова), інтегративністю (І. Р. Гальперін) .

Нерозривна єдність доцентрових і відцентрових сил у тексті виявляється у проспекції і ретроспекції (А. П. Загнітко). Ретроспекція насичена такими компонентами, як тематичні слова (пам'ять, спогад), граматичний час — теперішній історичний, прислівники місця і часу («тоді», «там», «колись» тощо).